Att det bor så många människor i Stockholm och att man hela tiden bygger nya bostäder är något som medför vissa problem och i många fall så bygger man lite för fort för sitt eget bästa. Märk väl här; detta gäller inte specifikt för husbyggen utan det är ett problem som även går att applicera till byggnationer av större fastigheter. Men, det vi menar är att man vid stress och vid byggen som ska gå fort ofta begår misstag som därefter kan leda till obehag för de boende i huset i fråga. Det kan här handla om konstruktionsfel som leder till att huset drabbas av mögelangrepp och det är just mögelangrepp som vi ska titta lite närmare.

Det är nämligen relativt vanligt att man som husägarre i Stockholm – även vid nya byggnader – tvingas genomföra en mögelsanering och att detta i slutändan kan innebära en ganska hög kostnad. Handlar det om ett rent konstruktionsfel så är detta nämligen något som först måste korrigeras; annars så löser man genom en mögelsanering enbart problemet för stunden. Tyvärr så brukar man som husägare få stå för kostnaden själv och det är sällan som ett försäkringsbolag ställer sig villiga att betala för en mögelsanering eller för att korrigera eventuella brister i konstruktionen i ett hus.

Först och främst här och innan vi skräms för mycket – ett mögelangrepp kan uppkomma i vilket hus som helst. Mögel är en levande organism som trivs ypperligt i miljöer som är fuktiga, blöta och varma och därför ser man ofta att ett mögelangrepp äger rum i exempelvis badrummet. Problemet med detta är att man som privatperson kan genomföra en mögelsanering där och därefter tro att problemet i och med detta är löst då man fått bort det synliga möglet eller då det är luktfritt. Här har vi ett råd; kontakta ett företag som genomför denna mögelsanering och låt denna hitta själva källan. Annars kommer problemet att vara ett återkommande sådant och något som gör att man tvingas till ytterligare en mögelsanering, följt av ännu en  och så vidare.

Anlitar man ett företag i Stockholm så hittar de källan till kontaminering, de genomför en mögelsanering – medelst lämpligt metod; exempelvis genom kemikalier och/eller ozon – och man har i och med detta angripit möglet från roten. Något som minimerar risken att det återkommer. Det finns några varningssignaler gällande mögel och om vi nedan radar upp några sådana så kan du lättare se om ditt hus i Stockholm kan vara i behov av en mögelsanering eller åtminstone av en ordentlig genomgång.

  • Lukt. Vissa mögelsorter luktar – rejält. Dessa är också lättast att upptäcka, luktar det konstigt i källaren, på vinden eller i badrummet så kan detta vara tecken på mögel.
  • Huvudvärk.
  • Trötthet.
  • Allergier.
Filed in Okategoriserade

Att man åtminstone en gång per år bör boka in ett besök hos en tandläkare är något som många verkar missa och detta är ett beteende som man bör överväga att ändra. Till skäl för ett uteblivet besök hos en tandläkare så brukar man ofta ange att det kostar för mycket pengar och att man inte har några problem med sina tänder – ett tandläkarbesök blir därmed en extrakostnad som man inte är beredd att betala. Här menar vi istället att detta besök hos en tandläkare i själva verket sparar pengar.

Varför? Jo, genom en enkel matematik enligt följande: Vi säger att du vid en undersökning hos en tandläkare i Stockholm får betala fyrahundra kronor och att det är denna summa som avskräcker dig från att boka in ett nytt besök nästa år. Du har nämligen ingen tandvärk och du har inga problem – du sparar således fyrahundra kronor detta år, eller?

Nej, för det som sker är att du plötsligt en dag får väldigt ont i en tand – en sådan smärta så att du tvingas till ett akut besök hos en tandläkare och där man konstaterar att en rotfyllning måste göras; en rotfyllning som kostar tretusen kronor och som är oundviklig. Hade du direkt här lagt de 400 kronorna så hade du således sluppit att betala dessa 3000 kronor och det är så man måste tänka gällande en tandläkare.

Ännu en jämförelse! Vi säger att du äger en bil i Stockholm och att du varje år betalar för service av denna, en kostnad som du ett år anser vara för hög och du struntar därför i att boka in denna service. Bilen går ju som en klocka och det finns inga som helst problem – den förre servicen var ju dessutom väldigt omfattande och ingenting har väl hänt sedan dess? Det är tanken du motiverar ditt beslut på och du är nöjd med detta fram till dess att du en dag fastnar på Essingeleden i Stockholm av anledningen att din bil skurit på grund av att oljan inte blivit bytt.

Besök en tandläkare i Stockholm

Kort sagt; ett besök hos en tandläkare och en bilservice kan man dra klara paralleller mellan. Man kan strunta i det och man kan spara pengar för stunden – men i det långa loppet så har man gjort en kraftig förlustaffär. Ett klassisk exempel på en Pyrrhusseger med andra ord. Boka in ett  besök hos din tandläkare idag – det är en investering i dig själv; både ekonomisk och sett till din hälsa.

Filed in Okategoriserade

Då någon närstående avlider så ställa man alltid inför en tuff period. En period präglad av saknad, av sorg och en tomhet och det är också så det måste vara. Man måste få den tid som krävs för att man ska kunna läka och för att man ska kunna smälta det inträffade. Det finns dock väldigt mycket praktiska saker som man måste ordna i samband med att exempelvis en släkting avlider.

Dels så måste man ordna med en värdig begravning och att som hör denna till; nekrolog, blommor, minnesstund, gravsten, kista, musik med mera. Något som man ofta tar extern hjälp av och detta i form av en begravningsbyrå där man själv som anhörig kommer med hänvisningar kring hur begravningen ska se ut och där sedan begravningsbyrån man anlitat ser till att detta sköts enlig de givna önskemålen.

Dessutom så ska man som anhörig också gå igenom vad den avlidne lämnar efter sig – vilka skulder och vilka tillgångar som finns i det så kallade dödsboet. Ett dödsbo som ska delas genom en bouppteckning och detta ska ske inom tre månader efter att dödsfallet inträffat. Det är också här som man kan se att det kan komma konflikter i samband med ett dödsfall och där stora arvstvister blossar upp.

I Sverige följer vi nämligen en arvsrätt – arvsrätt som innebär att man enligt en given ordning fördelar tillgångarna efter en avliden. Vi kan här säga att äkta makar ärver först och att det sedan handlar om barnen – bröstarvingar. Skulle det finnas barn utanför äktenskapet så ärver dessa med en gång.

Arvsrätt förhindrar många konflikter

Vår arvsrätt är ordnad så att alla – beroende på hur nära släkt man var – har varsin arvslott och att detta kan skapa konflikter är i sak ingenting som ska anses som onaturligt. Tyvärr så fungerar många människor så att man alltid – nästan – vill ha mer och säger vår arvsrätt att någon ska ha en större del av kakan vid ett dödsfall – ja, då är det också några som väljer att bestrida detta. 

Här ska man veta att vår arvsrätt finns av den motsatta anledningen och att man genom den också får svart på vitt vad man har rätt att ärva som anhörig. Här fungerar den också. De flesta bouppteckningar sker utan större friktion och utan några större bråk tack vare vår arvsrätt. De fall vi nämnde där en konflikt de facto äger rum är att anse som speciella.

Filed in Okategoriserade

Snickare är ett av de yrken som haft mest fördel av rot-avdraget och där just deras tjänster – på grund av den djupa och breda kunskapen – är väldig användbara för privatpersoner. En snickare kan nämligen anlitas oavsett om det handlar om en renovering, en tillbyggnad eller en nybyggnation och det är också därför som snickare i kombination med rot-avdraget är väldigt vanligt förekommande och detta framförallt om man ser till den stad där rot-avdraget använts som mest – nämligen Stockholm.

Att Stockholm är den stad där man använder rot-avdraget i samband med olika renoveringar är också ganska naturligt då den staden är största i Sverige och där det således också bor absolut flest människor där; men det finns även en annan förklaring till detta. Nämligen i form av att man kan tjäna väldigt mycket pengar genom att exempelvis anlita en snickare där låta denna renovera exempelvis köket och därefter sälja bostaden till ett högt pris. Renoveringen i sig blir i Stockholm en investering och något som leder till ett högre slutpris vid en framtida försäljning och detta är ingenting som går att göra på samma extrema sätt i mindre städer där renoveringar istället sker av mer komfortabla skäl.

Man kan således i Stockholm få denna investering subventionerad av staten tack vare rot-avdraget och dessutom så har man ytterligare en fördel gällande priset i Stockholm. Tack vare rot-avdraget och ökningen av renoveringar så har också fler företag startat och mättat en redan ganska mätt marknad inom byggnads- och hantverksbranschen och det här har i sin tur ytterligare pressat priserna nedåt. Som inom alla branscher och områden så leder en ökad konkurrens till lägre priser och här är således inte snickare i Stockholm något undantag.

Där ligger alltså tre stycken klara fördelar vid renoveringsprojekt i Stockholm: man får dessa billigare tack vare rot-avdraget och konkurrensen mellan snickare, målare, rörmokare, elektriker, plattsättare (samtliga områden med många verksamma företag) och dessutom kan man dra nytta av deras arbete genom att sälja sin bostad till ett högt slutpris. Dock; som inom allt så finns det också en baksida av myntet och här kan man gällande snickare i Stockholm säga att detta mynt är präglat med följande ord: Fuskjobb.

Vanligt med fuskjobb av snickare i Stockholm

Problemet som kommit i samband med rot-avdraget och den ökade konkurrensen är väldigt många företag erbjuder tjänster som de inte har kunskapen eller kompetensen för att slutföra. Tidigare – innan rot-avdraget – så handlade problematiken gällande snickare om att jobben utfördes mot svart betalning och frågan är om inte detta var att föredra visavi fuskjobben?

Det är onekligen väldigt kostsamt för privatpersoner att tvingas korrigera dessa och det finns heller inte så många alternativ att använda sig av för att separera en seriös snickare mot en oseriös firma i Stockholm. Ett av de bästa tipsen gällande detta är att man vänder sig till de tidigare kunder som finns till företaget i fråga och att man hos dessa hör sig för om hur de upplevt arbetet. Det är långt ifrån vattentätt, men det ger åtminstone en större chans att slippa bli lurad och råka ut för ett fuskjobb.

Referenser är viktigare än någonsin efter att rot-avdraget kom in i bilden och detta oavsett om det handlar om en snickare, en målare eller en elektriker.

Filed in Okategoriserade

Ögonen är ofta det första man lägger märke till hos en annan människa och då det första intrycket i många fall är avgörande för hur vi uppfattas så förstår man också vikten av att hålla området kring sina ögon fräscha. Något som dock är lättare sagt än gjort i mång afall. Huden runt ögon är nämligen något som tappar sin fina elasticitet och spänst i takt med åren, ögonlocken kan börja hänga och små rynkor kan uppstå – alla små detaljer som leder till att man ser äldre och tröttare ut än vad man i själva verket är eller hur man känner sig.

Ögonen är, som man brukar säga, en spegelbild av själen – men tyvärr så ljuger denna spegel i många fall och där måste man till slut vända sig till professionell hjälp för att korrigera de problem som finns. Att genomföra exempelvis en ögonlocksplastik är ett bra exempel på detta och det är också ett ingrepp som är vanligare än vad man tror. Detta förklaras av två saker, – och här håller vi oss till den stad där en ögonlocksplastik är vanligast; Stockholm – nämligen följande:

• Ingreppet går fort. En ögonlocksplastik på en klinik i Stockholm sker på några timmar och man får som patient återvända till sitt hem redan samma dag. Dessutom så sker en ögonlocksplastik på vissa kliniker i Stockholm med hjälp av laser snarare än en kniv – detta har fördelen att man slipper narkos och således undviker farorna som kommer med att bli sövd. Som ytterligare en fördel i en ögonlocksplastik med hjälp av laser kan vi nämna att konvalescensen är kort och att detta i praktiken innebär att en patient redan efter några dagar kan vara tillbaka på sitt arbete. Dock med vissa blånader då huden – oavsett vilken typ av ögonlocksplastik man genomför – kring ögonen är känsligt och består av en massa mindre blodkärl. Blånader är i och med detta oundvikligt, men tack och lov försvinnande.
• Priset. Generellt sett så har priserna för alla typer av ingrepp i ett förskönande syfte kommit att sjunka i takt med att teknikerna och metoderna utvecklats till det bättre. Ska man säga en rimligt summa – en ögonlocksplastik och priset för ett sådant ingrepp varierar beroende på metod och klinik samt ingreppets omfattning – så är en summa mellan 20– 45.000 kronor vanlig. För detta får man dock ett resultat som står sig över en väldigt lång tid och man slipper således köpa en massa dyra produkter som inte alls ger samma effekt. Det är – kort sagt – en investering i sig själv och något som i många fall gör en stor skillnad. Många personer upplever att ett trött utseende är något som påverkar deras vardag och deras yrkesliv; kan dessa ta professionell hjälp i form av en ögonlocksplastik på en klinik i Stockholm och därmed bli tryggare i sig själv så är det också något som verkligen rekommenderas. Nyckeln till ett yngre, fräschare och piggare utseende börjar vid ögonen.

Läs mer om ögonlocksplastik här

Filed in Okategoriserade

Bostadspriserna i Stockholm är en ständigt het potatis i debatten och det pågår olika scenarion kring dessa där experter antingen uttrycker oro kring en bostadsbubbla eller där de säger att ingenting kommer att förändras; att priserna möjligen kommer att stabiliseras men att det inte handlar om någon bubbla. Huruvida detta stämmer eller inte och vilken sida som har rät är något som framtiden får utvisa; men klart står i alla fall att priserna aldrig varit högre än vad de är i dagsläget och detta oavsett vilken bostadstyp – villa eller lägenhet – oberoende av var den ligger. Priserna är abnormt höga om man jämför med övriga Sverige och även om man ställer dem mot andra storstäder – Göteborg och Malmö – så kommer man att märka en stor skillnad.

Det som talar till den ena sidan av experterna och deras teorier om framtiden och där de ser att det inte handlar om någon bostadsbubbla är det faktum att det hela tiden flyttar så mycket nya människor till Stockholm och att det inte byggs tillräckligt med bostäder i förhållande till den denna mängd. Så länge Stockholm inte löser denna ekvation så får man förmodligen räkna med att priserna på de befintliga bostäderna även fortsatt kommer att öka eller åtminstone ligga kvar på samma nivå.

Om vi istället ser till de som äger en bostad i Stockholm – ett hus – och har köpt detta nyligen så kommer man i och med detta att säkerligen ha ett lån som ligger på minst 5 miljoner kronor; ett lån som ska betalas av och som i allra högsta grad påverkar familjens ekonomi. I ett sådant läge så måste man som familj hitta andra vägar till ett billigare boende och det är det vi ska titta lite närmare på i denna text och detta i form av värmepumpar i Stockholm.

En typisk – och i många fall onödig – kostnad handlar nämligen om uppvärmning och detta är något som fler husägare i Stockholm börjat inse och det är där som värmepumpar kan göra skillnad. Genom värmepumpar så kan man nämligen ta tillvara på den energi som finns naturligt runt omkring oss och som går att omvandla till värme för ett hus i Stockholm.

Värmepumpar för en bättre miljö

Oavsett om man använder värmepumpar för bergvärme, frånluftsvärme, vattenvärme eller jordvärme så finns det mycket pengar att tjäna genom att göra ett byte; något som dessutom för med sig ytterligare en fördel och även denna del är något som intresserar – och borde intressera fler – många personer. Värmepumpar – i och med att de tar tillvara på energi från naturen – är miljövänliga och ger så kallad grön energi.

Detta är ytterligare en fördel som i allra högsta grad påverkar vår miljö i en positiv riktning; en fråga som ständigt är aktuell då man hela tiden ser tecken och läser rapporter som visar att vi håller på att förstöra vår planet. Att som husägare – oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige – välja värmepumpar är att göra aktivt val mot en bättre ekonomi och en bättre miljö.

Filed in Okategoriserade

Värme, ventilation och sanitet, ord som man slår ihop och förkortar till VVS. Här är det många som förknippar en vvs-tekniker med enbart jobbet som en rörmokare gör och att man av den anledningen helt ignorerar de andra områden där man kan behöva dennes hjälp. Gällande just ventilation så finns det all anledning att veta mer om hur det påverkar oss och hur man kan ta hjälp av en vvs-tekniker för att få ett lite bättre liv. Vad är då ventilation och på vilket sätt påverkar denna oss i våra vanliga liv?

Det är många som har frågor gällande just detta ämne och för enkelheten skull så tänkte vi samla några stycken, svara på dessa och därigenom försöka ge en lite bättre bild av hur ventilation påverkar oss – både på jobbet och i våra hem. Vi håller oss här till staden Stockholm då den dels är störst och det dels (något som vi kommer att få all anledning att återkomma till senare) är i Stockholm som mest problem med ventilation har upptäckts.

Hur påverkar dålig ventilation i Stockholm?

Om man känner sig trött, lider av dålig koncentrationsförmåga (ju längre en dag lider) eller ofta känner sig sjuk och hängig så kan detta vara sprunget ur en dålig ventilation. Det här gäller oavsett om man ser till jobbet, skolan eller i sitt hem. Dålig ventilation finns överallt och särskilt viktigt blir området om man ser just till skolor i Stockholm. Det finns många dåliga betyg som kan förklaras av att barnen i fråga inte får tillräckligt med frisk luft i klassrummen, att de får svårt att hänga med och att de därför inte klarar av de uppgifter som de får av sin lärare. Bättre ventilation ger bättre förutsättningar för högre betyg!

Kan ny ventilation spara pengar?

Absolut! Dagens lösningar inom ventilation gör att man kan styra förbrukningen så att denna är högre under de tider på dygnet då kostnaden är som lägst. Dessutom är den ofta reglerad efter rörelse. Finns det ingen i bostaden eller på kontoret så varvar ventilationen ner automatisk och blir därigenom billigare.

Var behövs ny ventilation?

Egentligen överallt där mycket folk finns i rörelse och främst i byggnader och fastigheter som är lite till åren. Något som ofta fallet är i Stockholm. Restauranger, bostäder, skolor, kontor – alla dessa kan vara placerade i lokaler som har en väldigt lång historia och som ofta inte bytt ventilation på tjugotalet år.

Kan ventilation vara portabel?

Ja, och detta är något som underlättat för många som har sommarstugor runt omkring i Sverige. Heta sommardagar kräver att man kan andas då man väl befinner sig inomhus. Dessa är lätta att bära, de tar knappt någon plats och går storleksmässigt att jämföra med en resväska. Att kunna ”ta med sig” frisk och fräsch luft är alltså i dagsläget inget problem och det är dessutom väldigt billigt.

Här kan du läsa om hur proffs arbetar med ventilation.

Filed in Okategoriserade

Generellt sett så finns det stora fördelar i att bo i en större stad om man behöver hjälp med olika typer av projekt i sitt hem. Bor man i Stockholm och behöver hjälp med att måla om sitt hus, renovera ett badrum eller genomföra en golvslipning så har man också en större chans att få till stånd ett billigare pris än vad man har i en mindre stad. Detta helt beroende på att konkurrensen är större i Stockholm och att man som kund kan använda denna till sin egen fördel.

Som ett konkret exempel på detta kan vi säga att du ska slipa ditt golv i din lägenhet i Stockholm och att du av den anledningen kontaktar en golvläggare som ger dig en offert. Denna offert behåller du och du tar samtidigt in fler offerter från flera olika golvläggare och på det sättet så har du ett större urval och kan jämföra priser på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i en mindre stad där kanske en- eller två stycken golvläggare är verksamma. Kort sagt – genom att ta in flera olika offerter så får man också i slutändan en billigare golvslipning i Stockholm.

Man ska dock inte förväxla ett billigt pris med kvalitet på jobbet och här kommer vi således till den negativa aspekten av att bo i Stockholm och behöva extern hjälp med exempelvis en golvslipning. Det som sker i en mindre stad är att den golvläggare man anlitar förmodligen kommer att hålla en hög kvalitet av den anledningen att han inte har råd att misslyckas och därigenom skaffa sig ett dåligt rykte. Han blir således beroende av att du som kund ska bli nöjd med din golvslipning och må så vara att han är lite dyrare än en kollega i Stockholm – jobbet blir gjort och det blir bra.

I Stockholm så är det snarare tvärtom och där kan din golvslipning bli väldigt dålig i slutändan beroende på att den golvläggare du anlitar inte håller måttet. Han får nämligen – tack vare sitt låga pris – jobb och uppdrag ändå och behöer inte vara lika mån om ett gott rykte som en golvläggare i en mindre stad. Detta är ett problem i Stockholm gällande olika hantverksjobb och det enda man som kund kan göra är att vara noggrann innan man skriver på ett avtal.

Tänk på detta i Stockholm

Oavsett om man behöver hjälp med en golvslipning eller att måla om så blir kraven på en egen research höga i Stockholm. Du måste – helt enkelt – undersöka den firma du står inför att anlita och här kan internet vara ett bra verktyg. Kolla upp omsättning, kolla bokslut och kolla om företaget i fråga har alla nödvändiga certifikat som krävs. Du kan du känna dig trygg i att du får en korrekt utförd golvslipning.

Det här blir naturligtvis viktigare om du behöver hjälp av en elektriker än med en golvslipning i Stockholm – men grunderna är ändå likadana. Genom att kolla upp – även genom att ringa referenser – företagen eller yrkesmännen så har du en större chans att få ett korrekt jobb utfört i ditt hem. Att det är billigare i Stockholm är en klen tröst om jobbet i fråga måste göras om då det inte håller måttet.

Filed in Okategoriserade
 Page 1 of 7  1  2  3  4  5 » ...  Last »